Na pravidelnom matičnom večierku,
ktorý bol v stredu, 2. marca v sieni SKC P. J. Šafárika,
novosadský matičiari mali príležitosť oboznámiť sa s činosťou MOMS v Kysáči.

O kultúrnych podujatiach, ktoré sa poriadajú v Slovenskom národnom dome hovoril predseda MOMS a čestný predseda MSS Rastislav Surový a predstavili sa svojími prácami aj výtvarný umelci Michal Madacký a Michal Ďurovka.

_ Na pravidelnom matičnom večierku, v stredu 2. marca 2016 v sieni SKC P. J. Šafárika, novosadskí matičiari mali príležitosť oboznámiť sa s činnosťou MOMS v Kysáči.
_ O 25 ročnej činnosti kysáčskeho MOMS a o kultúrnych podujatiach, ktoré sa poriadajú v Slovenskom národnom dome hovoril predseda MOMS a čestný predseda MSS Rastislav Surový, ktorý prostredníctvom video bimu fotografiami sprítomnil významné matičné udalosti.
_ Činnosť Galérie SND ako i svoju tvorbu predstavili dvaja kysáčski matičiari a umelci. Úžitkový a umelecký fotograf Michal Madacký za pomoci filmu predstavil svoju fotomonografiu Môj Kysáč a hovoril o skúsenostiach a zážitkoch pri fotografovaní. Prítomní mali možnosť pozrieť si jeho fotografie, ktoré fotil pre knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.
_ Akademický maliar Michal Ďurovka foto prezentáciou predstavil svoju tvorbu z viacerých cyklov. Boli to abstraktné obrazy, portréty, digitálne obrazy, nástenné maľby a olejomaľby z cyklu Lesy a roviny, ktoré boli v sieni aj vystavené.
_ Matičiarom sa prihovorila i riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Anna Chrťanová-Leskovac, ktorá odovzdala knižné dary Jarmile Struhárovej, predsedníčke MOMS v Novom Sade a vyjadrila nádej o ďalšej dobrej spolupráci. Anna Chrťanová Leskovac na večierku hovorila i o plánoch ÚKVS na bežný rok a všetkých prítomných pozvala na prezentáciu knihy Stalo sa prvého septembra, ktorá sa uskutoční 9. marca 2016 so začiatkom o 18.00 hod. v ÚKVS.
_ Knihu Môj Kysáč matičiarom daroval aj Michal Madacký a primeranú báseň zarecitovala učiteľka Elena Surová.

Michal Ďurovka