Košice 2013

MATIČIARI Z VOJVODINY V KOŠICIACH

V metropole východného Slovenska a v Europskom hlavnom meste kultúry 2013, v Košiciach, sa od 4. do 7. júla prebiehalo Svetové stretnutie Slovákov a Matičný svetový festival slovenskej mládeže. Toto podujatie zorganizovala Matica slovenská už po piaty krát, a tohtoročné sa nieslo v znamení 150. výročia založenia Matice slovenskej, ako aj 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Slovensko a 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Programové obsahy boli skutočne náročné : od vedeckých konferencií, po kultúrne manifestácie ako sú výstavy, koncerty vážnej hudby, divadelné predstavenia domácich a krajanských súborov. Avšak, najväčšiu pozornost upútali vystúpenia domácich folklornych súborov a súborov Slovákov žijucich v zahraničí zo šiestich štátov. Vojvodinských Slovákov dôstojne reprezentovali súbory KUS „Zvolen“ z Kulpína a „Krajan -Vojvodina“, ako aj kysáčsky divadelníci, všetci mali viacej vystúpení v Košiciach a v mestách košického a prešovského kraja. Toto matičné podujatie spoločne navštívili matičiari z MOMS Kysáč a MOMS Nový Sad: čestný predseda MSS a predseda MOMS Rastislav Surový, podpredseda Ján Slávik, predsedníčka MOMS Nový Sad Jarmila Struhárová a členovia Michal Hyža, Ján Cicka, Ján Struhár, Martin Klátik, Pavel Ďuriš a novinárka novosadského rozhlasu Andrea Speváková. Matičiari okrem programov si pozreli aj pamätihodnosti Košíc, stretli sa s riaditelom Krajanského múzea MS Mgr. Danielom Zemančíkom a domácimi a zahraničnými účastníkmi Svetového stretnutia Slovákov.

Na fotke: matičiari z Vojvodiny s Mgr. Danielom Zemančíkom(tretí sprava )