V stredu 4. apríla 2012.

v rámci svojich pravidelných mesačných podujatí uvítali sme zamestnankyne Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.


Na príležitostnom programe bola slávnostná promócia publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.
O knihe Slováci v Srbsku z aspektu kultúry aj v novosadskom MOMS

Vždy vítaných hostí - riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milinu Sklabinskú a jej spolupracovníčku Katarínu Mosnákovu, od založenia Ústavu predseda novosadských matičiarov Jaroslav Feldy privítal doteraz už po štvrtý krát v stredu 4. apríla t.r. na pravidelnom mesačnom podujatí. Tento krát ako autorky cennej publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, a to v spoločnosti dizajnéra knihy Ďulu Šantu
Po video prezentácii, v ktorej bola zhrnutá každá osada kde žijú Slováci, bolo okrem iného počuť i to že, publikácia, o ktorej vieme že na 18. Medzinárodnom salóne kníh v Novom Sade bola odmenená špeciálnou odmenou za vydavateľské podnikanie, vznikala niekoľko rokov. Jej 400 strán sa zrodilo i vďaka predsavzatiu aby sa slovenská kultúra prezentovala aj prostredníctvom internet portálu. Pre veľký záujem, v Ústave už pracujú na novom z časti i doplnenom vydaní. Pri tejto príležitosti matičiarom a novosadským cirkevníkom sa ako dar dostal po jeden exemplár cennej publikácie. Už podľa ujatej praxe v prostrediach kde promócia už prebiehala, z prostriedkov získaných predajom kníh aj novosadským matičiarom sa na ich činnosť dostala i finančná podpora, za ktorú sú veľmi vďační.
Pod taktovkou dirigenta Jána Zoriana na večierku vystúpila zmiešaná spevácka skupina SKC Pavla Jozefa Šafárika. Aktuálne novinky v súvislosti z pobytom na Slovensku prezentoval čestný predseda MSS Rastislav Surový, a podujatie krásnym hovoreným slovom spestrila matičiarka Elena Surová.
jf