Náš jubilant Michal Hyža

- Krásneho jubilea, 85 rokov života, dožil sa tohto roku Michal Hyža, širšej verejnosti známy ako uvedomelý Slovák, matičiar, cirkevník a čestný predseda Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade.
- Michal Hyža, odborný učiteľ technickej výuky na dôchodku, pochádza z Kysáča. Do spoločenského života novosadských Slovákov sa zapojil ešte v roku 1948 keď prišiel do SKUS P.J.Šafárika pomáhať v organizovaní aktivít Spolku. Našiel tam ľudí, akými boli biskup Dr.Juraj Struhárik, učiteľ Michal Benka a iní, ktorí zoskupovali mládež a organizovali rôzne programy. Miško ochotne pracoval na zariaďovaní cirkevných priestorov, ktoré vtedy, ako aj dnes, boli dané na použitie Spolku, tiež na poriadaní zábav a iných podujatí. O mladých ochotníkov nebola núdza, lebo dievčatá a mládici, ktorí prišli do Nového Sadu na školenie takmer zo všetkých slovenských osád a miest, našli teplý kútik práve v Šafáriku. V roku 1976 keď Michal Hyža prevzal úlohu predsedu Spolku, činnosť bola už rozhýbaná, zjavili sa mladé školené kádre, ktoré pracovali s ochotníkmi a tak SKUS P.J.Šafárik dosahoval pozoruhodné úspechy na folklórnych festivaloch na úrovni Vojvodiny. Avšak, boli aj obdobia poklesu a tak začiatkom deväťdesiatich rokov hrozilo nebezpečenstvo zániku Spolku. Preto zmenili vedenie v čele ktorého znovu stál Michal Hyža. Obnovili činnosť všetkých odbočiek, dostavali nové miestnosti, zaobstarali nové kroje a technické vybavenia. Keď sa v roku 2000 chystali oslavy 80 rokov ochotníckej činnosti SKUS P.J.Šafárika, Michal Hyža navrhol vydať monografiu o živote novosadských Slovákov od príchodu po súčasnosť. Táto náročná kniha vyšla tlačou pod názvom Minulosť dneška. Za nezištnú prácu a úspechy Spolku Michalovi Hyžovi udelili uznanie - čestný predseda Spolku. -Obnovenie činnosti Matice slovenskej v Juhoslávii v auguste 1990, malo veľkú ozvenu aj medzi Slovákmi v Novom Sade a tak už v novembri založili novosadský MOMS. Do jeho vedenia sa čoskoro zapojil aj Michal Hyža a zotrváva v ňom až dodnes. Okrem skúsenosti z dlhodobej činnosti v Spolku, ktorú presadzuje do práci MOMS, osobne je ohnivkom, ktoré spája Maticu, Novosadský cirkevný zbor a Spolok.
- Michal Hyža sa do života Cirkevného zboru SEAVC v Novom Sade zapojil ako penzista a teraz je starším kurátorom. Novosadskí cirkevníci sú mu povďační za jeho úspešnú prácu pri transakcii cirkevných pozemkov, takže zbor zveľadil svoj majetok a viacej nezápasí s finančnými problémami.
- Náš jubilant nešetril sily a pracoval všade kde bolo potrebné: v domovej rade na údržbe budovy v ktorej žije, tiež i na Glavici kde má chatu.
- Nášmu Michalovi do ďalších rokov prajeme pevné zdravie aby i naďalej pracoval ako v SKC P.J.Šafárika, Matici a Novosadskom cirkevnom zbore.

JS