Novosadský matičiari počas pravidelných stredajších posedení 1. apríla 2009. si vypočuli prednášku na aktuálnu tému
Stres a ako mu čeliť.
Prednášal Dr. Jozef Jašo.


O tom, že stresu možno čeliť i krásnym slovom, družným posedením, ale i koláčmi, návštevníci sa presvedčili v druhej časti podujatia, v ktorom v predajnej prezentácii svoju brožúrku Banátske zlato predstavili hostky
- členky Spolku žien z Kovačice.