- V stredu, 5. apríla MOMS Nový Sad mal večierok, na ktorom

Dr. Gabriela Gubová Červená, profesorka dejín y Pivnice,

mala prednášku o Igorovi Branislavovi Štefánikovi (1873 - 1940).
Bol to evanielický farár v Novom Sade a Báčskej Palanke, publicista a poslanec v Belehrade.