K slávnostnému rázu večierka prispeli aj najmladší členovia tanečnej skupiny SKC P.J Šafárika a Anna Brtková a Rastislav Zorňan, ktrý čítali úryvky z prezentovanej knihy. Okrem už spomínanej knihy prítomní si mohli pozrieť aj iné publikácie, ktoré vydala NVU Hlas ľudu

Z Hlas ľudu 12. 3. 2011

Na pravidelnom zasadnutí, ktoré v miestnostiach SKC P.J. Šafárika organizuje MOMS Nový Sad, sa v stredu 2. februára zúčastnili aj žiaci ZŠ veljka Petrovića z Begeča.

Druhá časť večierka patrila prezentácii knihy Jaroslava Feldyho Život píše poviedky, ktorú vydala NVU Hlas ľudu

Okrem autora o knihe sa zmienili riaditeť NVU Hlas ľudu Samuel Žiak, šéfredaktor nášho týždeníka Michal Ďuga a literárny kritik Samuel Boldocký.

Podľa slov redaktora vydania Michala Ďugu fakt, že sa tentoraz ako debutant zjavuje autor, ktorý je už značne poznačený životom a životnou skúsenosťou, v žiadnom prípade neznamená, že je tá životná skúsenosť nejakou nevýhodou alebo nedostatkom, keď ide o tento druh umeleckej tvorivosti, ale práve naopak. Životná skúsenosť v pozitívnom zmysle poznačila a obohatila túto knihu.

Žiaci ZŠ veljka Petrovića z Begeča predstavili sa ako tecitátori, speváci a trochu i ako herci.

V mene skupiny žiakov Základnej školy Veljka Petrovića z Begeča a ich vrstovníkov z novosadských škôl,
program viedol Pavel Chorvát, žiak ôsmej triedy z Begeča.
Prvý vystúpil Miloslav Katiak a predniesol báseň Smrť Jánošíkova,
potom Teodora Belićová prečítala vlastnú prácu
Moje úvahy o materinskom jazyku,
s ktorou na súťaži UNESCO obsadila tretie miesto.
V pokračovaní básničky a prozne texty predniesli Jelena Miščevićová , Vladimír Taušan, Maja Babincová, Teodora Danková a Simon Munćan.
Prváčikovia Andrej Danko a Natniel Barbenik zarecitovali niekoľko vyčítaniek a druháčky Mária Čapeľová a Juditka Minćanová a tretiačka Teodora Danková sa predstavili ako speváčky.
Pavel nakoniec vyrozprával zopár žartíkov.