streda 2. novembra 2011
V rámci pravidelných mesačných stretnutí uskutočnili sme večierok venovaný prezentácii dejín a každodenného života jubilujúcich Dobanoviec.
Podujatie pesničkami spestrila ženská a mužská spevácka skupina SKC P.J. Šafárika
Záverom podujatia bola prezentácia výstavy 150 fotografií z dejín Dobanoviec
Predseda MOMSNS predstavil hostí: Željka Čapelju, aktivistu Miestneho spoločenstva, SKOS-u a MOMS Dobanovce, Jána Sýkoru, aktivistu spolku, Matice a cirkevníka, ako i Ondreja Gajdoša a Zdena Kardeľa, veľkých podporovateľov spolkového a matičného života
v osade.