- Miestny odbor MSS v Novom Sade
usporiadal program,
na ktorom mladí matičiari a šafárikovci uvítali hostí z Aradáča.

Ochotníci KC Aradáč - Divadelnej odbočky Branislava Vierga predviedli divadelnú hru Levínec Jána Hrubíka
Foto: M. Lekić
Nový Sad, 3.mája 2017

.-Matičný večierok v máji sa v novosadskom MOMS-e už po pravidle venuje mládeži, a tohtoročný prebiehol v znamení divadla, kedže Novosadčania na javisku privítali Divadelnú sekciu Branislava Vierga Kultúrneho centra Aradáč.
.- Predstavenie Levinec autora a režiséra Jána Hrubíka, ktoré na tohtoročnej DIDE získalo cenu Janka Čemana, v stredu 03. 05. prilákalo plnú sieň obecenstva do priestoroch MOMS Nový Sad a SKC P. J. Šafárika
.-
Ako úvod do programu, prítomným sa prihovorila predsedníčka našho MOMS Jarmila Struhárová a privítala hostí. Tento večierok svojou prítomnosťou poctil i nový predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, ktorý vo svojom príhovore pozdravil prítomných, ale aj podotkol, že je to jeho prvá oficiálna návšteva od ako je na poste predsedu MSS. ._Samé predstavenie, činnosť KC Aradáč a MOMS Aradáč obecenstvu priblížila jeho predsedníčka Anna Bagľašová.

._ Trochu o predstaveni: „Lebo nič nie je ani dobré, ani zlé, iba ho takým činí naše presvedčenie.“ – povedal raz dávno Hamlet. Túto sentenciu ako lajtmotív zobral si aj hrdina z Levinca. Je dobrý voči svojej žene, priateľom, ale pre ostatných je Goliat, ktorý by pre naplnenie vlastných cieľov aj po mrtvoľách šliapal. (J. Hrubík, režisér)