Moimír Bodický bol prvým predsedom MOMS,
ktorý bol založený roku 1932. Narodil sa roku 1878
v Ozdine, na Slovensku. Učiteľskú školu zakončil v
Lúčenci. Roku 1901 prišiel do Selenče, kde pôsobil
20 rokov a potom sa presťahoval do Nového Sadu a
tu bol aj penzionovaný. Zomrel roku 1957 v Petrovci
.
Moimír Bodický bol aj dlhoročným tajomníkom československej besedy Šafárik a tajomník všetkých československých spolkov v Novom Sade. Bol veľmi obľúbený medzi žiakmi a mládežou, pripravoval mnohé večierky a režíroval divadelné hry.
< späť