V stredu 7. marca 2012 r.

v rámci pravidelných mesačných podujatí
uskutočníli sme večierok pod názvom

Čajové párty a spomienky na Austráliu

Svoje spomienky na túto nám exotickú zámorskú krajinu
prezentovala členka zájazdu vojvodinských ochotníkov
a učiteľka tanca Katarína Mosnáková .

Z novosadského MOMS

V znamení spomienok na činnosť Slovákov z Austrálie

V stredu 7.marca t.r. novosadskí matičiari pokračovali v tradičných mesačných podujatiach. Predseda MOMS Jaroslav Feldy na príležitostnom večierku tento krát privítal zamestnankyňu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov - profesorku Katarínu Mosnákovu. Ako vyzdvihol, Katrína je dobre známa matičiarom, lebo spolupráca MOMS a ÚKVS má hlboké korene, a matičiari sa už vopred tešia ďalšiemu spoločnému podujatiu - prípadnej promócii knihy " Slováci v Srbsku z aspektu kultúry." Všestrannú aktivistku Ústavu tento krát predstavil ako učiteľku tanca v ďalekej zámorskej krajine Austrália. Dobre pripravená hosťka, vzhľadom na aktuálnu situáciu v matici a v našej kultúre vôbec, na pomerne dobre navštívenom večierku okrem tanca skutočne mala čo prezentovať. Že je tomu tak nasvedčuje aj skutočnosť že prezentácia stanovená na takú hodinku potrvala omnoho dlhšie. Geografické postavenie Austrálie, dlhá cesta, klimatické rozdiely, záhadní staro osídlenci, zvláštnosti krajiny a konečne každodenný život a kultúrna ako i cirkevná činnosť našich krajanov povzbudili veľký záujem matičiarov. Na početné otázky zvedavcov Katarína potom ochotne odpovedala aj počas družného posedenia pri slaných a sladkých dobrotách na ktorom pravda nechýbal ani čaj z rumom... Zahlásené čajové party takto i formálne ospravedlnili názov ešte jedného príjemného večierka usporiadaného pod strachov každomesačnej pravidelnej činnosti novosadských matičiarov.

jf
Novosadskí matičiari s veľkým záujmom sledujú prezentáciu o živote našich krajanov v Austrálii.